ชื่อเรื่องวาระการประชุม

Showing 81-94 of 94 items.
IDชื่อเรื่องครั้งที่วันที่เวลาผู้จัดประชุม
 
16ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 5/25632020-05-2809.00 น.เป็นต้นไปssj02
14ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 4/25632020-04-2913.00 น.เป็นต้นไปssj02
13ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี4/25632020-04-2713:00 น.ssj02
12ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 3/25632020-04-0313.00 น.เป็นต้นไปssj02
11ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 3/25632020-03-3108.30 น. เป็นต้นไปssj02
10ประชมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 2/25632020-02-2813.00 น.เป็นต้นไปssj02
9ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี2/25632020-02-2113:00 น.ssj02
8การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี) 2/25632020-02-0413:30-16:30 น.ssj02
7ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล1/25632020-01-3013:00 น.ssj02
6ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี1/25632020-01-2808.30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำssj02
4การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี)1/25632020-01-1713.30-16:30 น. <br> ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีssj02
3ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล12/25622019-12-2413:00 น.ssj02
2ประชุมคณะกรรมการบริหาร13/25622019-12-2313:00 น.ssj02
1ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 11/25622019-11-2913.00 น.ssj02