ชื่อเรื่องวาระการประชุม

Showing 1-20 of 94 items.
IDชื่อเรื่องครั้งที่วันที่เวลาผู้จัดประชุม
 
109คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/25652022-08-0909.00 น.เป็นต้นไปssj02
108การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม ตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 12022-08-0509.00 น.ssj03
107ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7/25652022-07-2608.30 น.เป็นต้นไปssj02
106คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/25652022-07-0413.00 น.เป็นต้นไปssj02
105การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี3/25652022-06-309.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีssj10
104ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/25652022-06-3013.00 น.เป็นต้นไปssj02
103ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1/25652022-06-1408.30 - 12.00 น.ssj02
102ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 5/25652022-05-3113:00 น.เป็นต้นไปssj02
101คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 5/25652022-05-3108:30 น.เป็นต้นไปssj02
100ประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/25652022-05-1708.30 น.เป็นต้นไปssj02
99คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/25652022-05-0209.30 น.เป็นต้นไปssj02
98แนวทางการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201912022-04-2813.00 เป็นต้นไปssj11
96ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/25652022-04-2913.00 น.เป็นต้นไปssj02
95ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/25652022-03-3113.00 น.เป็นต้นไปssj02
94การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี2/25652022-03-319.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ WEBEX Conferncessj10
93การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)2/25652022-03-1713.00 -16.00 น.ssj03
92คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/25652022-03-1409.30 น.เป็นต้นไปssj02
91ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/25652022-02-2813.00 น.เป็นต้นไปssj02
90พิธีมอบใบประกาศเกียติบัตร GREEN&CLEAN Hospital 12022-02-2813.oo น.ssj11
89คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/25652022-02-2108.30 น.เป็นต้นไปssj02